kolory

 

Ten sam kolor można odczuwać poprzez odbiór wielu różnych kombinacji ilościowych fal o różnych częstotliwościach, i odwrotnie: ta sama mieszanina fal może wywołać odmienne wrażenia kolorystyczne w zależności od wielu czynników dodatkowych, takich jak np.: rodzaj oświetlenia czy obecność innych kolorów w polu widzenia.

 
 
 
ZIELONY–  spokój, harmonia, równowaga wewnętrzna, natura. Pomaga się odprężyć po długiej pracy umysłowej. Wskazany dla osób nadmiernie aktywnych. Jest kolorem natury. Sym­bol­izuje wzrost, har­monię, świeżość oraz płod­ność. Zielony w prze­ci­wieńst­wie do czer­wonego określa bez­pieczeństwo. Wskazuje kierow­com wolną drogę.
 
Jasna zieleń – kojarzy się najczęściej z wiosną, zatem przywołuje na myśl coś świeżego, nowego, odradzającego się.
Ciemna zieleń – jest połąc­zona z chci­woś­cią, zaz­droś­cią ale także z ambic­jami.
Morska zieleń – jest emocjon­al­nym przekazem kojar­zonym z ochroną i dobrym zdrowiem.
Zieleń oli­wkowa – to trady­cyjna barwa pokoju.
NIEBIESKI – świeżość, przestrzeń, spokój. Kolor ten relaksuje, odpręża (zalecam kąpiele po ciężkim dniu o tej barwie) i ułatwia zasypianie. Sprawia również że spada aktywność naszego organizmu, co wprowadza jeszcze więcej spokoju. Dużą zaletą jest również fakt, że poprawia znacznie naszą koncentrację i przyswajanie wiedzy. Idealny dla osób zmęczonych psychicznie.To kolor nieba i morza. Jest bar­wnym syn­on­imem sta­bi­liza­cji. Sym­bol­izuje prawdę, lojal­ność, mądrość, wiarę oraz prawdę.Jas­non­iebieski – jest połąc­zony ze zrozu­mie­niem, zdrowiem oraz miękkoś­cią.
Ciem­non­iebieski – reprezen­tuje wiedzę, moc i spójność.

 

FIOLETOWY – spokój, relaks, emocje. Jego zaletą jest również wspomaganie organizmu przy wysiłku umysłowym gdyż poprawia koncentrację. Ułatwia panowanie nad emocjami oraz zwiększa poczucie własnej wartości. Szczególnie zalecany też dla osób które chcą schudnąć gdyż tłumi uczucie głodu, reguluje przemianę materii oraz wyrównuje gospodarkę hormonalną.

ŻÓŁTY –  idealny na smutek i depresję. Inspiruje i dodaje pewności siebie. Rozjaśnia myślenie i poprawia pamięć. Wskazany dla ludzi poszukujących zastrzyku energii. Jest kolorem słońca. Ściśle połąc­zony z radoś­cią, szczęś­ciem, intelek­tem oraz energią. Uży­waj żółtego by wywoły­wać przy­jemne ciepłe uczu­cia

Jasny żółty – jest połąc­zony z radoś­cią oraz świeżością.

 

POMARAŃCZOWY – ciepło, bezpieczeństwo, inspiracja. Kolor idealny na stany depresyjne gdyż poprzez swoje ciepło przywraca radość, dodaje otuchy, podnosi poczucie własnej wartości  i poprawia nastrój. Pomarańczowy jest połącze­niem energii czer­wieni oraz pogod­ności koloru żółtego. Jest bar­wnym określe­niem nie tylko radości ale i fas­cy­nacji, jak i deter­mi­nacji. Kolor uwiel­biany szczegól­nie wśród ludzi młodych. Jako kolor cytru­sowy pomarańc­zowy doskonale sty­mu­luje apetyt.

Ciemny pomarańc­zowy – odzwier­ciedla pode­jr­zli­wość, oszustwo.
Czer­wona pomarańcz – naw­iązuje do prag­nienia, przy­jem­ności, dom­i­nacji i agresji.
Złoty – wywołuje uczu­cie prestiżu, często pod­kreśla wysoką jakość, mądrość, odwaga. Złoty kolor dodaje pewności siebie, energii, odwagi i skutecznie pomaga zwalczać lęk oraz depresję. Ma korzystny wpływ również na umysł gdyż pomaga pobudzić kreatywność i przyswajanie wiedzy.

 

CZERWONY – ożywia, wzmacnia oraz rozgrzewa i rozpala zmysły. Dodaje optymizmu i siły dzięki czemu mamy więcej energii do zdobywania celów i walki z depresją. Idealna dla ludzi ospałych i przemęczonych.Czer­wony jest kolorem bardzo inten­sy­wnym emocjon­al­nie. Przenosi tek­sty oraz obrazy na plan pier­wszy. Powinien być uży­wany jako akcent sty­mu­lowa­nia ludzi do pod­ję­cia szy­bkiej decyzji. To kolor krwi, dlat­ego równie dobrze pod­kreśla emocje wojny, siły, zagroże­nia, deter­mi­nacji jak i pasji czy też prag­nienia miłości.

Jasna czer­wień– pod­kreśla radość, sek­su­al­ność, pasję, czułość oraz miłość.

Różowy – oznacza roman­ty­czność, miłość i przy­jaźń, optymizm, radość. Różowy zmniejszając agresję oraz irytację zalecany jest szczególnie w celach łagodzenia stresu i stanów napięciowych. dodatkowo napawa optymizmem oraz sympatią łagodząc uczucie osamotnienia.
Ciemna czer­wień– jest połąc­zona z wig­orem, siłą woli, gniewem, przy­wództwem.
Brą­zowy – Sugeruje sta­bil­ność, pod­kreśla klasy­czny prestiż, wiedza. Brązowy kojarzy się z równowagą, spokojem, stabilnością i poczuciem bezpieczeństwa. Wspomaga również koncentrację  oraz przyswajanie wiedzy. Ludzie którzy go noszą są często bardzo zrównoważeni.

SZARY – ochrona, wyciszenie. Jest formą bariery ochronnej, która odgradza nas od świata i otoczenia. Kolor ten odpręża, wycisza i uspokaja.

BIAŁY- intuicja, ochrona. Korzystnie wpływa na zmysł intuicji, ochrania i odbija negatywne emocje oraz energie. Kolor ten dodaje również optymizmu i poprawia samopoczucie.

W kul­turze zachodu biały jest sym­bolem niewin­ności i czys­tość, ale w Chi­nach, Japonii i Indi­ach związany jest z pechem i nieszczęściem.

 

CZARNY – pewność siebie, tajemniczość. Stosowany w odpowiednich dawkach wycisza i uspokaja oraz dodaje pewności siebie. Barwa ta również podkreśla autorytet, dodaje kompetencji i tajemniczości.

Kojar­zony jest z mocą, ele­gancją, tajem­nic­zoś­cią ale także ze złem i śmier­cią. Czarny daje poczu­cie per­spek­tywy oraz głębi. Posi­ada też moc wyszczu­pla­jącą, niestety także czytel­ność. Czarny sym­bol­izuje także wysoki stan­dard, nie bez przy­czyny najwięcej luk­su­sowych aut sprzedaje się właśnie w kolorze czarnym. Przy prezen­tacji fotografii używa się czarnego lub szarego tła do uwy­puk­la­nia innych barw. Najwięk­szą agresy­wność oraz moc mają zestaw­ienia czarny – czer­wony i czarny — pomarańczowy.

More about Anna Mazurek