Alice

Fascynujące są oryginalne ilustracje (1865) Johna Tenniela (28 February 1820 – 25 February 1914) do książki “Alicja w Krainie Czarów” napisanej przez Charlesa Lutwidge’a Dodgsona pod pseudonimem Lewis Carroll Pierwsze wydanie książki liczyło 2 tys. egzemplarzy, zostało jednak zniszczone, gdyż Tenniel miał wątpliwości co do jakości druku (dziś znane są tylko 23 ocalałe kopie; 18 jest w posiadaniu dużych archiwów lub bibliotek, takich jak Harry Ransom Humanities Research Center, a pozostałe pięć jest w rękach prywatnych). Szybko powstało nowe wydanie, wydrukowane w grudniu tego samego roku, lecz noszące datę 1866.

Carroll dawał Tennielowi drobiazgowe instrukcje, zażądał na przykład aby nie ilustrowano “Alicji” w niedzielę.

Zdaniem Carrolla Alicja była sztywna, nieproporcjonalna i o rozdętej głowie. Rysownik upierał się przy swojej wersji i ilustracje pozostały niezmienione.

Tenniel wymógł na Carrollu usunięcie całego epizodu w VII rozdziale, gdyż uparł się, że nie narysuje osy w peruce

W wydaniach na całym świecie nadal dominują ilustracje Tenniela.

More about Anna Mazurek